Yhteystiedot

Suomen Tarviketukku Oy

Y-tunnus: 1528183-7

Laskutusosoite: PL 80, 02401 Kirkkonummi

Sähköposti: asiakaspalvelu@puutukkuri.fi

Puhelin: 0400 807 648

www.puutukkuri.fi

Ota yhteyttä

Puutukkuri.fi toimitusehdot

Puutukkuri.fi - verkkokaupan toimitusehdot kuluttajille (ei yritysasiakkaat)

Suomen Tarviketukku Oy:n verkkokaupan kuluttajasopimusehdot. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Suomen Tarviketukku Oy:n kuluttajakauppaan jäljempänä kuvatulla tavalla.

1. Tietoa myyjästä

Myyjä toimii yritysnimellä Suomen Tarviketukku Oy (jäljempänä Puutukkuri), 1528183-7, joka markkinoi itseään nimellä Puutukkuri sekä www.puutukkuri.fi kotisivuilla. Hyväksyessään tilauksen Asiakas vahvistaa tutustuneensa sopimusehtoihin sekä Puutukkuri kotisivuilla olevaan informaatioon.

2. Käsitteet

Asiakkaalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka tekee sopimuksen kaupasta, vastaanottaa tavaran tai tilaa tuotteita ja palveluita Puutukkurilta.

3. Tilaus ja toimitus

Asiakas tilaa Puutukkuri järjestelmän kautta tuotteita ja maksaa esineet verkkopankin tai Suomen Verkkomaksujen kautta Puutukkuri pankkitilille. Lisämaksutapana on lasku. Puutukkuri käsittelee tilaukset saapumisjärjestyksessä. Osa tuotteista on ennakotilauksia joidenka arvioitu varastoon saapumispäivä on ilmoitettu. Mikäli tuotetta on varastossa se lähetetään heti. Mikäli sitä ei ole niin olemme asiakkaaseen yhteydessä muun toimitusajan sopimiseksi. Mikäli tuotetta ei ole ollenkaan saatavilla palauttaa Puutukkuri maksun asiakkaalle, täysimääräisenä.

4. Takuu ja palautusoikeus

Asiakas, joka tilaa tuotteita Puutukkurin kotisivuilta on oikeutettu palauttamaan esineet takaisin Puutukkurille 14 vuorokauden sisällä siitä kun on vastaanottanut tilauksen (ei koske ns. mittatilaustuotteita). Mittatilauksella tarkoitetaan sitä että tuotteeseen on tilattu erikoispalvelu. Lisäksi mittatilaustuote voi olla sellainen, että se on erikseen tilattu asiakkaalle valmistajalta tai maahantuojalta. Tuote on oltava palautettaessa virheetön, käyttämätön, myyntikuntoinen ja alkuperäisessä pakkauksessaan. Palautusohjeet voi pyytää esim. sähköpostilla asiakaspalvelu@puutukkuri.fi. Palautuksissa emme palauta asiakkaan maksamaa postimaksua, lisäksi veloitamme palautuskulut, vähintään postimaksun verran.

Mikäli Asiakas ei aio noutaa tilaamiansa tuotteita postista, on hänen otettava yhteyttä Puutukkurin asiakaspalveluun ja kerrottava että tuotetta ei aiota noutaa/vastaanottaa. Jos näin ei toimita ja tuote ei palaudu Puutukkurille 14 vrk sisällä siitä kun se on ollut Asiakkaan noudettavissa postista, katsotaan palautusoikeuden rauenneen Asiakkaan laiminlyönnin vuoksi. Tällöin asiakas maksaa kaikki edestakaiset posti/lähetyskulut täysimääräisesti.

Suuremmat lavakokoiset toimitukset toimitetaan suoraan rahtina kotisoitteeseen.

Mikäli asiakas palauttaa osan tai koko tilauksensa lähettäjälle 14 vrk sisällä, vähennetään lähetys-ja palautuskulut asiakkaalta samassa yhteydessä kun palautamme asiakkaan maksaman summan tilille tai maksukortille. Lavakokoisten tuotteiden vähimmäispalautusmaksu on 50 eur, alv 0%. Muiden tuotteiden vähimmäsipalautuskulu on 8 eur, alv 0%.

5. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Puutukkurin vastuu määräytyy pakottavan lainsäädännön mukaan. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen aiheutuneen vahingon määrällisesti ja on velvollinen rajoittamaan kärsimänsä vahingon mahdollisimman pieneksi.

Asiakas vastaa Puutukkurille niistä vahingoista ja kustannuksista, jotka Asiakas on sopimusehtojen vastaisella tai muulla huolimattomalla taikka vilpillisellä menettelyllään aiheuttanut.

6. Sovellettava laki, erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Puutukkurin ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erimielisyyksissä Asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun. Jos Puutukkurin ja Asiakkaan välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse sopuratkaisuun, voi Asiakas viedä asian eteenpäin kuluttajariitalautakunnalle ratkaistavaksi.

***

Muokattu 29.1.2019

Huutokauppapalvelun käyttöehdot

Suomen Tarviketukku Oy (myöhemmin Puutukkuri.fi huutokauppaehdot

Päivitetty 3.12.2019 

1. Käyttöehtojen soveltamisala

1.1 Käyttöehtojen soveltamisala

Nämä ovat käyttöehdot, joita sovelletaan Suomen Tarviketukku Oy:n (”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän Puutukkuri.fi-verkkosivuston (jäljempänä myös ”Palvelu”) käyttämiseen. Näiden käyttöehtojen lisäksi sovelletaan Puutukkuri.fi verkkokaupan yleisiä palvelun käyttöehtoja. Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä myös Käyttäjä) on hyväksyttävä käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään Palvelua, edellyttipä Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy edellä mainitut palvelukohtaiset käyttöehdot ja vakuuttaa toimivansa käyttöehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Tällöin Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille syntyy näiden ehtojen mukainen sopimus. Käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias tai että hänellä on huoltajansa suostumus Palvelun käyttöön.

Palvelu toimii sekä perinteisen nettihuutokaupan verkkopalveluna, jossa Puutukkuri ilmoittaa tuotteitaan/huutokauppoja/kohteita huutokaupattavaksi ja huutokauppaostajat (”Ostaja”) voivat vastaavasti tehdä ostotarjouksia myynnissä olevista kohteista. Kaupanteko palvelussa tapahtuu Myyjän ja Ostajan keskenään sopimien kauppaehtojen mukaisesti.

1.2 Sopimuksen osapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat Puutukkuri (myös Palveluntarjoaja) sekä palvelussa toimivat Ostajat.

1.3 Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden yksipuolisesti muuttaa käyttöehtoja. Kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ovat luettavissa Palvelun yhteydessä ja muutoksista ilmoitetaan Palvelun välityksellä.

 

2. Käyttöoikeus ja rekisteröityminen

2.1 Rekisteröityminen ja tietosuoja

Palvelun joidenkin toimintojen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjä liittyy Palveluun rekisteröitymällä Käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla tai muulla vastaavalla tavalla ja hyväksymällä nämä Palvelun käyttöehdot itseään sitoviksi. Käyttäjä on jokainen, joka käyttää Palvelun sivuja tai on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi. Käyttäjä on rekisteröitynyt, kun Palveluntarjoaja on vahvistanut rekisteröitymisen. Väärien käyttäjätietojen antaminen tai sellaisia käyttäen rekisteröityminen on kielletty ja Käyttäjä vakuuttaa antaneensa oikeat tiedot rekisteröityessään Palveluun. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä.

Palveluntarjoaja päättää itsenäisesti rekisteröitymisen hyväksymisestä ja rekisteröitymiseen sovellettavista ehdoista. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia käyttäjätietoja ei ole annettu, tiedot on annettu puutteellisesti, epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä. Palveluntarjoajalla on myös oikeus perua rekisteröityminen ja käyttäjätunnukset mikäli niitä on käytetty käyttöehtojen vastaisesti.

Rekisteröityessään palveluun Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Rekisteröitymisen jälkeen mahdollisesti myönnettävä käyttöoikeus on henkilö- tai yrityskohtainen ja lunastettaessa voitettua huutokauppaa Käyttäjän tulee antaa vaaditut rekisteröintitiedot, joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä.

Käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta toiminnasta ja salasanan salassapidosta.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää käyttäjätietoja palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin, palvelusta tiedottamiseen, palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen sekä tilastolliseen- ja markkinointitutkimukseen. Käyttäjät rekisteröidään Puutukkuri.fi-verkkopalvelun käyttäjärekisteriin.

Rekisteriä koskeva rekisteriseloste.

2.2 Käyttäjän antamat tiedot

Käyttäjä vastaa tietojensa oikeellisuudesta ja niiden ajantasaisuudesta. Käyttäjän tulee ilmoittaa kaikista muutoksista tietoihinsa viipymättä.

2.3 Henkilötietojen luovutus

Palveluntarjoaja noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä koskien Käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Palveluntarjoaja ylläpitää rekisteriä asiakkaistaan laskutusta, tiedotteita ja asiakassuhteen hoitoa varten. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa www.puutukkuri.fi/rekisteriseloste.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa pakottavaan lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

2.4 Aineiston käyttöoikeus

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko Palvelu sellaisenaan muodostaa tietokannan ja on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Käyttäjä voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelussa olevaa materiaalia.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää automaattisia järjestelmiä (mukaan lukien ”robot-”, ”spider-” ”scraper-” ja ”offline reader-” ohjelmistot) kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä tai saattaa niitä yleisön saataville ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Käyttäjä ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Käyttäjä ei saa tällä sopimuksella mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai Palvelun välityksellä Käyttäjälle. Muutokset tulevat voimaan heti. Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot käyttäessään Palvelua saatuaan tiedon muutoksesta.

Palvelun sisältämän aineiston julkaiseminen, välittäminen, yleisön saataville saattaminen, levittäminen, vuokraaminen, kopioiminen, siirtäminen tai muunlainen muokkaaminen on kiellettyä ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaan kirjallista lupaa. 

3. Ostajan ja Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle. Käyttäjä vapautuu ilman Käyttäjän myötävaikutusta salasanallaan ja käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden sekä Suomen Tarviketukku Oy:n yleisten käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu niin ikään noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja ja sääntöjä ja ohjeita.

Myyjä vastaa kaikilta osin myytävän kohteen ja suoritettavan myyntitapahtuman laillisuudesta. Myyjä vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myydä ilmoittamansa kohteet, joita hän tarjoaa myytäväksi palvelussa. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan.

Myyjä sitoutuu kohteen ilmoittaessaan kuvaamaan sen totuudenmukaisesti ja riittävän laajasti.

Käyttäjän on ilmoitettava Palveluntarjoajalle yhteystietojensa tai mahdollisen yrityksensä tietojen muutoksista.

3.1 Palveluntarjoajan erikseen kieltämät toimenpiteet

Käyttäjä ei saa toimia näitä ehtoja vastaan tai olla aktiivisesti mukana sellaisissa toiminnoissa. Ehtojen rikkominen voi johtaa käyttöoikeuden lakkauttamiseen.

Myyjä ei saa:
-antaa harhaanjohtavaa tai väärää informaatiota.
-yrittää vaikuttaa kohteen hintaan asettamalla minimikorotusta ja/tai toimituskuluja tarpeettoman korkealle.
-tehdä tarjousta omasta kohteestaan itse tai edustajansa välityksellä.
-olla reagoimatta jätettyyn korkeimpaan tarjoukseen (myyntiehdoissa määritellyn ajan ylittyessä).
-jättää maksettua kohdetta toimittamatta tai viivästyttää sitä aiheettomasti.
-jättää myydystä kohteesta tullutta maksusuoritusta kuittaamatta Palveluun. 
-myydä kohdetta samanaikaisesti jossain toisessa kanavassa.

Ostaja ei saa:
-luoda useampaa kuin yhden käyttäjätunnuksen Palveluun.
-jättää tarjouksia tahallisesti ilman maksuaikomusta. 
-pitkittää hyväksytyn kohteen maksamista.
-purkaa Myyjän hyväksymää huutoa ilman kauppalain 19 § ja 20 §:n mukaista oikeutusta.

 

4. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun käyttäjille kauppapaikan, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen mistään taloudellisista vahingoista, menetyksistä tai tappioista, jotka aiheutuvat vääristä käyttäjätiedoista, taikka Palvelussa tapahtuvasta teknisestä virheestä. Palveluntarjoajan mahdollinen korvausvelvollisuus rajoittuu asiakkuuden kokoon.

Kaupankäynti Palvelussa tapahtuu Myyjän ja Ostajan kesken ja vastuu kaupasta ja sen toteuttamisesta on Palvelua käyttävillä Myyjillä ja Ostajilla. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat Myyjälle/Ostajalle tai kolmansille osapuolille.

4.1 Huutokaupan lunastaminen

Palvelussa sekä huutokauppatilaisuudessa esitetyt tarjoukset (eli huudot) ovat Ostajaa sitovia. Ostaja sitoutuu Huutokaupassa antamaansa, korkeimpaan Kohteesta tehtyyn tarjoukseen vähintään kahden (2) täyden arkipäivän ajan Huutokaupan päättymisestä.

Mikäli Myyjä on pakottavasta syystä ilmoittanut korkeimmalle tarjoukselle kahta (2) arkipäivää pidemmän hyväksymisajan, korkeimman tarjouksen antanut Ostaja sitoutuu tarjoukseensa ao. hyväksymisajan päättymiseen saakka.

Mikäli Ostaja peruuttaa kaupan mistä tahansa syystä, tai mikäli Kohteen Myyjä purkaa kaupan Ostajan viivästyksen perusteella, myyjä veloittaa Ostajalta kiinteänä vahingonkorvauksena määrän, joka vastaa kymmentä (10) prosenttia Kohteen kauppahinnasta, kuitenkin vähintään 200 euroa.

Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä annettu korkein tarjous, ellei Ilmoituksessa toisin mainita.

Myyjä on velvollinen ilmoittamaan korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä Palvelussa viimeistään seuraavan kahden täyden (2) arkipäivän aikana, ellei Ilmoituksessa ole pakottavasta syystä toisin mainittu (esimerkki: jos Huutokauppa päättyy maanantaina klo 18, korkein tarjous on hyväksyttävä tai hylättävä keskiviikkona klo 24:ään mennessä). Mikäli Ilmoittaja ei ole hyväksynyt tarjousta em. aikana, lakkaa Ostajan tekemän tarjouksen sitovuus.

Järjestelmään hyväksytyn ja rekisteröidyn korkeimman tarjouksen tehneelle Ostajalle ilmoitetaan tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä Palveluun kirjautuessa tai muutoin (esim. sähköpostitse).


 

5. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Mikäli näistä käyttöehdoista tai Palvelun käytöstä johtuvista erimielisyyksistä ei päästä sovintoon, asia ratkaistaan Kirkkonummen tai Uudenmaan alueen käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus saattaa asia vireille myös kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

 

6. Maksutavat

Paytrail-maksupalvelun tarjoamat maksuvaihtoehdot.


Ohjeita huutokappaan!

Luokaa helposti tunnukset, pääsette huutamaan heti! Emme kysy yhteystietojanne tarkemmin, vain toimiva sähköposti riittää. Vasta sitten jos voitatte huutokaupan, tulee Teidän, tavaran lunastamista varten antaa yhteystietonne. Huutokaupassa myytävät uudet tuotteet sisältävät aina Suomessa perittävän arvonlisäveron, lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia. Mikäli tuote on myynnissä Puutukkurin huutokaupassa toimeksiantona, ei tuotteessa ole arvonlisäveroa jos toimeksiannon tekijä on yksityinen henkilö- tai yritys joka myy käytetyn tuotteen, arvonlisäverollisen liiketoiminnan ulkopuolella.

Lisäksi voittanut huutaja voi ostaa pienellä summalla uuteen tuotteeseen Puutukkurilta takuun. Takuu aika määräytyy maahantuojan antaman suosituksen mukaan. Takuu myydään sen takia erikseen koska huutokaupasta ostetuilla tuotteilla ei lähtökohtaisesti ole mitään takuuta. Puutukkuri kuitenkin vastuullisena toimijana haluaa tarjota tämän palvelun, koska takuu tilanteessa todennäköisesti normaalia halvemmalla myyty tuote aiheuttaa myyjälle eli Puutukkurille käsittelykuluja ja selvittely vie aikaa, johon tämä tarjottu takuu maksu tuotteesta perustuu. Voit myös olla lunastamatta tuotteelle takuuta, jos uskot sen kestävän käytössäsi normaalisti. Uusilla tuotteilla jotka on myyty Puutukkurin omistuksesta on joka tapauksessa virhevastuu. Takuu ja virhevastuu on kuitenkin kaksi eri asiaa. Yritys käyttöön tuleville tuotteille ei ole kaikessa tapauksessa voimassa kuluttajansuojalaki. Edellä kerrottu on voimassa vain kuluttajamyynnissä. Mikäli haluatte ostaa tuotteelle takuun, olkaa yhteydessä Puutukkurin asiakaspalveluun ja annamme ohjeen takuun maksua varten.

Voitettuanne huutokaupan, saatte vahvistusviestin jolla pääsette maksamaan tuotteen. Tuotteen lähetyskulut ovat samat kuin jos ostaisitte saman tuotteen täydellä hinnalla Puutukkurin verkkokaupasta. Puutukkuri ei ota mitään muita ylimääräisiä kuluja. Myymälästä noudettuun tuotteeseen ei tule toimituskuluja. Ottakaa huomioon että osa tuotteista toimitetaan suoraan maahantuojalta Teille, joten toimituskulut on tällöin maksettava vaikka tuote noudettaisiinkin Puutukkurin myymälästä. Huudetut tuotteet on lunastettava itselle 2 vrk sisään siitä kun huutokauppa on päättynyt. Toistuvista maksuhuomaustuksista suljemme käyttäjätunnukset automaattisesti.

Samalla kun lunastatte voittaneen huutonne, voitte samaan tilaukseen ostaa muitakin tuotteita Puutukkurin verkkokaupasta ja maksaa kaikki ostokset kerralla. Tällöin säästätte tuntuvasti postikuluissa, kun kaikki tulee samalla pienellä kululla.

Osa tuotteista myydään suoraan vailla pohjahintoja, eniten tarjoavalle. Osalle tuoteista on määrätty hallinnan kautta pohjahinta jolla se voidaan myydä. Jos tuotteen hinta huutokaupassa ylittää sille asetetun (Puutukkurin tai toimeksiantajan) alimman tavoite hinnan, muuttuu teksti "myydään eniten tarjoavalle". Lähtökohatisesti siis kaikki tuotteet myydään eniten tarjoavalle, mikäli alin hyväksyttävä hinta ylittyy. Tällaisen myydään eniten tarjoavalle tekstin nähtyänne, voitte olla varma että voitettuanne huutokaupan saatte lunastaa tuotteen itsellenne. Mikäli tuotteelle asetettua alinta myyntihintaa ei ole ylitettu huutokaupan päättyessä, sillä hetkellä korkeimman tarjouksen huutaneelle lähetetään sähköpostiviesti jossa sanotaan hinta, jonka maksamalla tuotteen saa lunastettua itselleen, mikäli haluaa. Tarjouksen saaneen ei ole pakko hyväksyä hintaa, tällöin huutokauppa raukeaa.